ระบบงาน Computer Service : ศูนย์คอมพิวเตอร์
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ
1. ลงทะเบียนแจ้งงาน และส่งต้นฉบับงานได้ที่คุณมูฮำมะรอซาลี ศูนย์คอมพิวเตอร์ ICT
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้าเวป หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ 084-0013750
3. ในกรณีที่ต้องการจัดทำโปรแกรมเพื่อเก็บข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่คุณมูฮำมะรอซาลี
4. ระยะเวลาในการให้บริการ
  - งานพิมพ์ งานเอกสาร ป้าย งานกราฟฟิกทั่วไป ระยะเวลา 1-2 วัน
  - งานออกแบบ แผ่นพับ ระยะเวลา 3-5 วัน
  - งานเขียนโปรแกรม ระยะเวลา 1-2 เดือน
  - การจัดทำรายงาน ระยะเวลา 1-3 วัน
 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
กิจกรรม/งาน
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงาน
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ